Submittal Forms
Current Contests
Recent Contests

Stew Perry Topband Challenge   2015   Warmup   Claimed Scores

Sort by   Show

Page link: http://www.3830scores.com/editionscores.php?arg=jtgfmhzhgascJ

Click on a call below to see the claimed score detail. Lines highlighted in yellow are pending correction.

 
Multi-Op HP
CallSO2RRemoteQSOsOp TimeScoreClub
LY7M  1598835VMU RC
K3MD  157334FRC
K2RD  753:25325NCCC
 
Single Op HP
CallSO2RRemoteQSOsOp TimeScoreClub
KV4FZ  18671,736
KIØI  2398:161,156
W4ZYT  594.51,108
K1WHS  21171,058YCCC
K1LT  3169.51,033MRRC
W3LL(ND3D)  27712937PVRC
WD5R(N5ECT)  28312918
K7RAT(N6TR)  1657910
8SØDX(SMØDSG)  16512,5864
N3QE  2557739PVRC
 
K2TTT  2347659FRC
N1LN  2174636PVRC
N5UL  1435.5616
VE7SL  824.5563
K4BAI  1664:34451SECC
VO1HP  644448ECCCC
VE3MM  1694407CCO
VE3UTT  146<4405CCO
W2VJN  884392WVDXC
VE3YT  118354
 
WJ9Bx 966347PVRC
NE7D  824:10344WVDXC
W9RE  1141329SMC
W7FI  698325
K7HP  663.5296AOCC
N6RO  641285NCCC
K1GU  1003.0273TCG
K7SS  695263WWDXC
N6XI  681:30263NCCC
N3AM  1081:50247PVRC
 
K7CW  695.2243WWDXC
N6TQ  523240REDXA
KM4HI  503:00226FCG
W6RW  462190AOCC
W9AV  591:53188SMC
WØUY  552.25181
K4WW  502153KCG
K6NV  50129NCCC
KB8O  501104MRRC
N5CR  211104WWDXC
 
W7WHY  211.560
N4AF  19.354PVRC
KS4X  12145TCG
N4GG  120.534SECC
K3OQ(@W3RFC)  15117PVRC
 
Single Op LP
CallSO2RRemoteQSOsOp TimeScoreClub
VE3MGY  2408.51,062CCO
NO3M  200570
N5UM  1065503
VE3OSZ  1306.5498
NK8X  130453
K7SV  1203440PVRC
WQ5L  933404
WØSEI  81377MWA
N4NM  672366ACG
N3ZZ  612355NCCC
 
K1PTF(JIM)  1155333
K1TR  832309YCCC
N5FIW  75247SMC
K5LH  453227HOTDXS
W9PA  703197SMC
NWØM  50:57169KCCC
KEØL  47150SMC
K4DJ  472:32145
AA3S  75140PVRC
N1CC  452128NTCC
 
NT6X  2410113SECC
K4FTO  412111PVRC
NF8M  2298MRRC
KG4USN  19190GaCG
AB8OU  2580
AA4LR  34277SECC
OU2I(OZ1BII)  27371DDXG
WØERP  41141MWA
VE2FK  100:22m35CG Que
WB8BZK  928SMC
 
VE3RCN  5.4514CCO
 
Single Op QRP
CallSO2RRemoteQSOsOp TimeScoreClub
K9JWV  66723
OL1A(OK1CW)  819669
N3A(N3HEE)  1037:43492PVRC
K8MR  241135MRRC
K5OAI  1396