Submittal Forms
Current Contests
Recent Contests

WAE DX Contest, RTTY   2017   Nov 11   Claimed Scores

Sort by   Show

Page link: http://www.3830scores.com/editionscores.php?arg=jPcfcPzricqg5

Click on a call below to see the claimed score detail. Lines highlighted in yellow are pending correction.

 
M/S HP
CallSO2RRemoteQSOsPtsQTCsMultsOp TimeScoreClub
LX7I  137725851208761481,967,185RR DX
PX2A  133013301781617461,919,487Araucaria DX
DP9A  127723771101788481,873,076BCC
EA8URL(@EF8U)  144529081463617481,794,236EACC
S51A  168115001184766481,587,152SCC
WØLSD  96496462918444729,136Grand Mesa
N3DPB(@WA3EKL)  664111747842538474,725PVRC
K7RI  81981922926531217,035WWDXC
VYØERC  25250481,200CCO
 
M/S LP
CallSO2RRemoteQSOsPtsQTCsMultsOp TimeScoreClub
Z37ØM(@Z37M)  66766790311235,427Z37M Contest team
 
Single Op HP
CallSO2RRemoteQSOsPtsQTCsMultsOp TimeScoreClub
RG9Ax 16503860221070434:302,717,440SUCC
SN7Q(SP7GIQ)x 13641364901763361,728,195
K1MK(@K1TTT)x 11602130970648361,380,240YCCC
GWØA(GW4SKA)  1033103268854729.5940,840CDXC
N3QE  901185595445928851,445PVRC
DF8XC  772151674453628812,576RR DX
W7RN(WK6I)  1012101250042825647,136NCCC
IU4CHE  850128143145725:30585,417ICC
W3FIZ(PAT)  75875667140121548,568FRC
W3FVx 772134263040719.5546,194FRC
 
AB3CV  59659653937920:43430,165PVRC
OE3DXA  515516429444417,010
W4PKx 60060036643018415,380PVRC
HP3SS  1162116235935719414,834
VE7CC(@VE7SV)x 81599518040028398,000BCDX
VE3CXx 800800459314395,326CCO
N6AR  64064041035718374,850FCG
KE8Mx 540146938938224354,878
K4XL  558558406351338,364PVRC
M2E(GØRPM)  69168540385281,050CDXC
 
W1AJT(VE3UTT)  40972932038014.5277,020CCO
DH8WR  401399415326265,364BCC
VE2FK  13361336786190253,840CG Que
W9ILY  40340339031513.4249,795Metro DX
KH6ZM  48905899513.5239,094
K3AJ  40176736629810.5228,566PVRC
KU4V  668668110342228,456PVRC
K1SM  3968995032526226,296
K4HMB  34234247924712202,787SECC
K2RET  46960226021822187,844FRC
 
AB4GG  42942928023711168,033TCG
K2NV  36436431923008:59157,090NFR
OK2SFP  500500030711:01153,500
N7NM  45445619023715152,865
K3SV  300300253262144,886FCG
5P9X(OZ9GA)  37437410730114144,781DRCG
K3MD  3356633282047135,252FRC
KI6DY/Ø  4604608524614134,070
K7OM  5045047626515:14133,560SFCG
K2QB  352352241225133,425NFR
 
VE3RZ  28249221025211123,984CCO
N6WT  35851816023914.1123,802SCCC
W6SX  50555550214118,770NCCC
PA2A  3083787031313:02118,314
NA2M  4484488026417:50118,272OBONY
K5OA  48948910621619:38105,624
N9NA  37737717019010.5103,930AOCC
KB1RI  3864536722520.75101,925PVRC
W4VIC  38538510126012 HRS100,100PVRC
W7VXS  38738712019213:4397,344WWDXC
 
KØKX  238445207208692,560MWA
VE2NMB  46246230819212:0788,704CG Que
VA7ST  3153157021713.583,545Orca DXCC
N4DXS  315315025781,211PVRC
W4JAM  217217118217772,695PVRC
VE7IO  3103101071721070,176Orca DXCC
PY1ZV  1621622831501166,750Rio DX
W3GVX  2282583019310:3249,794PVRC
AA4DD  2612612018548,285
IK2LOL  20320315013447,302ACG
 
NT9E  231231019519:3445,045SMC
W6EU  2500074541,750NCCC
DG7JB  19019002161441,040RR DX
ZM2B(ZL2BR)  137327190115737,605
K6NV  250250014636,500NCCC
VE3TW  1621626914433,264CCO
WB6JJJ  19001015931,800NCCC
N3RC  256256011328,928REDXA
AI6O  2112112133728,063SCCC
W9FFA  141141301608:4527,360SMC
 
WT2P  188198101336.526,334SMC
NN3RP  1731734014205:4124,739PVRC
N4QS  13213220143321,736KCG
WQ6X(@NX6T) x18018001109.519,800SdgCC
N3KN  120120016019,200PVRC
NØTA  18118101066.019,186Grand Mesa
WA3AAN  1478760113416,611FRC
W9PA  1011010482.515,353SMC
W3DAD  1081080133714,364PVRC
N4CW  13013020109414,170PVRC
 
K4DXV  979701355.013,095TCG
WØMB  17117107612,996KCCC
N3XL  103103010610,918PVRC
N8BJQ  10010009229,200DpDxCC
KSØCW  707008926,230PVRC
W1IE  595901001.255,900PVRC
N4MM  81810452,983PVRC
K6ELE  53560732,968NCCC
WB2WPM  254217341,428NFR
 
Single Op LP
CallSO2RRemoteQSOsPtsQTCsMultsOp TimeScoreClub
EA8AH  166132531592581361,889,993EACC
YO9HPx 97197161059328937,533RR DX
CT7AJL  9771573596467734,591
N1IXF  725136163642931:59583,869YCCC
S56A  8058059060425:45540,580RR DX
PY1GQ(@PY1NX)  579117959037123,5437,409Rio DX
K4GMHx 50350335935418305,148PVRC
KD9MS  50750734428119241,941SMC
W7ZR  73873814032324238,374AOCC
W3LL  44970825930110213,188PVRC
 
M6W(G3WW)  3844819832126:37154,401CDXC
DL1ZBO  3603603028913:45112,710DRCG
AA5AUx 20020017021178,070Lou CC
VE3BR  28637690183~1568,808CCO
VE3TM  26026010018566,600CCO
VA3LR  3423428019466,348CCO
F1IWH  262262182351065,800
PP1CZ  21921926412610:2160,858Araucaria DX
WN6K  34634601642456,744SCCC
K7TQx 2272276015544,485Idaho DX Association
 
K2YG  30130116014142,441New Providence ARC
NN2NNx 2442449154737,576NFR
W4EE  1551552018632,550PVRC
N3VOP(@NJ3VOP)  158158201682029,904PVRC
KØTC  209209014329,887MWA
OZ4FF  1291295048925,026DDXG
N4CF  1491491015706:0224,963PVRC
WØPV  921527014224,424
W6ZL x167167301047.520,488
W4WWQ  12312301615.819,803PVRC
 
VO1BQ  1011916019119,673MCC
K4FTO  11011001444.515,840PVRC
K3NDM  12312301281215,744PVRC
AC2FA  1441442010715,408NFR
NØAJN  1151300541214,950
VE3RCN  115115011212,880CCO
K2AL  93103101104:4511,300NPARC
VE3XAT  7400447,326CCO
PY1AN  585847155,985Rio DX
W2DXE  70700855,950NFR
 
KM4RK  575701015,757
AJ4F  1131130444,972TDXS
AB1J  50507823:424,674YCCC
VU2DED  54540693,726VU CG
N6DW  50500663.53,300PVRC
PY6TS  4646105303:182,438Bahia Dx Group
KG4IGC  35352642:202,240SFCG
K6XV  40400481,920NCCC
KG4USN  38380442.51,672PVRC
NN4RB  21210341:06714PVRC
 
KH6GMP  3030018540
ACØE  16160301.0480
VE7AB  18360102360
N2WK x48084536534919349
VO2AC(VE3FU) x99017153
W5WZ  4402:1532Lou CC
 
Single Op QRP
CallSO2RRemoteQSOsPtsQTCsMultsOp TimeScoreClub
KS4YX  373704231,554SFCG