Submittal Forms
Current Contests
Recent Contests

CWops Mini-CWT Test   2015   1300Z Jun 10   Claimed Scores

Sort by   Show

Page link: http://www.3830scores.com/editionscores.php?arg=NlaNzLfvvqn

Click on a call below to see the claimed score detail. Lines highlighted in yellow are pending correction.

 
Single Op HP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
N3BBx 89746,586CTDXCC
N3RSx 897416,586FRC
VE3KI  827115,822CCO
K6RB  797315,767
K3WWx 766715,092FRC
WJ9Bx 736614,818PVRC
VE2FK  686414,352CG Que
K1GU  685813,944TCG
NS9I  655913,835BzDXCC
K1SM  595113,009
 
W1WMU(W5WMU)  555312,915LACC
KJ9C  55522,860SMC
N8BJQ  564812,688
K9WX  54482,592SMC
N3JT  50472,350
K4RUM  494212,058FCG
F6HKA  414111,681
K1ESE  4037:401,480YCCC
JF2IWL  35331.01,155
WR5J  27271729WWDXC
 
SE5L(SM5ALJ)  27261702SK4DM
K9RS  2323.3529FRC
K1SE  22220:30484PVRC
UA6HZ  2222HOUR484
AD4EB  20190.3380TCG
NØTA  17170.4289
KI7Y  1616256WVDXC
N4ZZ  16160.10256TCG
G4BUE  121210mins144
OH2BN  121230min144
 
W1RM  1212144YCCC
W6SX  1212.1144NCCC
K8BZ  10100:06100Ogemaw Arenac ARS
W6NS  550.225
K9OM  440:0416
KG5AOP  1113:001
 
Single Op LP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
N4AF  75634,725PVRC
K7SV  705814,060
KG5Ux 625613,472CTDXCC
NØUR  655313,445MWA
K1DW  605213,120Lou CC
AD8J  484412,112SECC
W7ZRC  514112,091
W4VQ  474111,927CFDXA
NO5W  4241:501,722LACC
W2GNx 443711,628RDXA
 
KA7T  423811,596IDXA
K4JAZ  353211,120SECC
K1ROx 3332:301,056YCCC
N5AW  32320:201,024CTDXCC
W9CC  33301990
KG4W  2929841
SI5Y(SM5BKK)  29291841
W8MHW  2929841
WA9LEY  2825700Metro DX
K3WJV  26251 hr650FRC
 
NN4K  2524:50600SECC
VE2BZO  24241.0576CG Que
FG8NY  232300H45529
KBØJSH(@NØAC/Ø)  2323.75529IaDXCC
UR5MM  23231529UCC
KØDTJ  2222:40484
VE5SDH  22221484
W4NZ  212100:28441TCG
W9ILY  21210.5441Metro DX
SF3A(SM3CER)  20201400TOEC
 
KC4D/M  21180.4378PVRC
N3MNT  19191361
W2LK  1919:20361HVCDX
OH7CW  19181342
KM4FO  1818324KCG
KE4S  1817306PVRC
GW4J(GWØETF)  1717289
KE6K  17171289AOCC
SA6G/7(SM6CUK)  17171289CDXC
DJ1OJ  16161256BCC
 
NC4S  16161256
SE4E(SM4DQE)  16161256SK4DM
W4TTM  17150.7255
K3SEN  15151225FCG
W2LE  1515225FRC
PA3DBS  14141196
SMØY(SMØOY)  14141196BSCC
AB7MP  1313.75169
DF6RI  1313169
K4ODL  1211132
 
KF7N  11111121
KF7Z  11111121
KW7Q  1111:15121
K2ZC  1010:16100Bergen ARA
RN4W  8864
W2VM  66.7536
KCØMYW  330:209
 
Single Op QRP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
NW2K  433911,677NCC
W1UU  23201460
KR4AE  19171.0323SECC
K5IX  1717289
VE3MGY  1716:45272CCO
KI4MZC  1110110
NQØN  44116
K1SX  225m4
K8RJW  2214