Submittal Forms
Current Contests
Recent Contests

CQ Worldwide VHF Contest   2013   Jul 20   Claimed Scores

Sort by   Show

Page link: http://www.3830scores.com/editionscores.php?arg=90ccfEzhfaiil

Click on a call below to see the claimed score detail. Lines highlighted in yellow are pending correction.

 
Hilltopper QRP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
NØJK  483961,872
 
Multi-Op HP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
K5QE  71723627191,160Nacogdoches Amateur Radio Club
K2LIM  575167131,920
W3SO  4571641998,728PVRC
KO3T  3761501863,600
VE7JH  3308030,720Orca DXCC
K4MM  189821015,498FCG
NK7U  67503.53,350WVDXC
 
Multi-Op LP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
WW8OH  219961824,384COOKEN ARC
VE3SMA  1257311,315CCO
KG9Z  32184576SMC
 
Rover HP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
WW7D/R  377132152,884PNWVHFS
N7VM/R  14146196San Diego DX Club
 
Rover LP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
K2QO(@K2QO/R)  27916262,532COLDBROOK CONTEST CLUB
WB8BZK/R  21512010.533,120
WØAUS(WØZQ)  122927,884Northern Lights Radio Society
W3DHJ  12655166,930
ABØYM/R  72552,704Grand Mesa
K9GY/R  7539101,960SMC
 
SOAB HP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
K1TEO  61117718138,237NEWS
K2DRH  525189118,881SMC
W1XX  44613214.566,264CTRI
NØKEx 3951411157,387Grand Mesa
K3ZO  3331411551,606PVRC
N3MKx 26412134,606PVRC
W7FI  2908728,623PNWVHFS
WØETT  213851020,485Grand Mesa
W1AN  1978218,368CTRI
NE1B  19580717,280YCCC
 
VA7FCx 2425810.014,616Orca DXCC
N2WK  111695.37,728NCC
N1IW  1155256,292YCCC
K9CTx 105492.55,537SMC
N6QQ  1254135,125SCCC
N2BJ  47321.51,600SMC
 
SOAB LP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
KØNR  3401311447,422Grand Mesa
AA5AM  31311712.7536,972North Texas Microwave Society
N8BI  171771815,246
W3LL  142671011,524PVRC
K8MR  13366810,596MRRC
KX7L  1614287,350PNWVHFS
N1IBM  100617,320FRC
NT9E  112539.47,049
NØKK  884233,948MWA
KA3DRR  814120.03,321NCCC
 
K8GU  62332.52,310PVRC
K2CYE  453331,419HVCDX
K3YDX  43214:001,134PVRC
AA8IA  34272:30918MRRC
AI6O  34182612San Diego Six Shooters ARC
WA3AFS  25211.5525HVCDX
CT3DZ  202024 HRS420
K3OQ  23135312PVRC
EA6/AA5UK  15149238SMC
VE2NGH  42214CG Que
 
AC2FA  236Niagara Frontier RadioSport
 
SOAB QRP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
K9AKS  119679,112
W4IX  9552155,044SECC
N7IR  50223.51,100AOCC
N1PRW  126357
 
SOSB/2 LP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
VE3VZ  35157F1,050CCO
N2RHL  431215516Niagara Frontier RadioSport
 
SOSB/2 QRP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
YU1RA  2112252CC Serb
 
SOSB/6 HP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
NR5M  76719218147,264DFWCG
W5PR  74218718138,754TDXS
WD5K  51313669,768NTCC
K5ZG  4231461761,758
N3LL  4101111045,510FCG
N4PN  3141328.541,448GaCG
K2PLF  3321241541,168PVRC
W3EP  3521161636,540NEWS
K2SSS  25010027,500
N7CW  243107626,001AOCC
 
VE7XF  306801424,480Orca DXCC
KT4TX  2231045.523,192ACG
AB3CV  2019510.519,095PVRC
K3OO(@K3OOOOO)  209704.414,630FRC
NU6S  18376813,908NCCC
MDØCCE  16478212,792CDXC
N4MM  146811511,826PVRC
G4FKA  14277510,626Bristol Contest Group
N6SS  126645.18,064AOCC
N4GG  115672:477,705SECC
 
K9YC  975365,141NCCC
VE9AA  76453:203,420MCC
YO7LFV  45341,530
K4QE  46291,334PVRC
K3IU  3824912CTRI
W1UJ  148112BARNSTORMERS
N2QT  10550PVRC
 
SOSB/6 LP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
K1TO  49813768,226FCG
K4WI  4041401256,560ACG
WD5COV  203991020,097AOCC
KU8E  225868:3019,350SECC
WQ5L  2089118,928
KO9A  208761315,808SMC
K4BAI  170778:2013,090SECC
KR4F  14075810,500ACG
K1TR  15865810,270YCCC
KB9OWD  1066326,678SMC
 
K3AJ  101544.55,454PVRC
OK1DO  1164525,220
WX4G  905084,500PVRC
KCØDEB  73452:543,285Kansas City Contest Club
KS4X  674342,881TCG
VE3RM  6041112,450CCO
WC7Q  84295.52,436WWDXC
W3MC  60311,860PVRC
K9NW  523231,664MRRC
VO1DJT  64261,664
 
K3TD  443531,540CTDXCC
VE3CWU  44261,144CCO
KD5J  3122858
N1SZ  3920780PVRC
N7AT(K8IA)  40161.5640AOCC
K6CSL  331712:00561NCCC
AE6YB  2918522NCCC
VA7ST  27172.5459Orca DXCC
AA7V  2617442AOCC
W1NN  26112286NCC
 
9A7ZZ  18152270
KØKX  17121204NAQRO GROUP
K6ST  18103180NCCC
VA3GKO  1511165CCO
KC7V  1891162AOCC
WØPAN  127384AOCC
W6OAT  1070:5070NCCC
W4EE  164264PVRC
N8HM  8756PVRC
WB8JUI  6636MRRC
 
MØCFW(JK3GAD)  5525BCC
K9DR  44116AOCC
AA4LR  1111SECC
 
SOSB/6 QRP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
WØPV  88492.54,312North American QRO Group (NAQRO)
W1CEK  1161.566