Submittal Forms
Current Contests
Recent Contests

IARU HF World Championship   2010   Jul 10   Claimed Scores

Sort by   Show

Page link: http://www.3830scores.com/editionscores.php?arg=90ajz5vqa3

Click on a call below to see the claimed score detail. Lines highlighted in yellow are pending correction.

 
Headquarters HP
CallCW QsPh QsZonesHQ MultsOp TimeScoreClub
DAØHQ9966109012052612422,959,820
TMØHQ784771681922582422,532,850
IU1HQ759976292082702421,036,780
SNØHQ8719807519725820,964,125
E7HQ703269512022642419,541,710BHCC
R3HQ715362991862412418,091,136
9AØHQ701169221932392418,034,704Croatian CC
SK9HQ595860271792402417,787,807TOEC
S5ØHQ659363761802492417,054,895
YL4HQ625957301822422416,314,248Latvian CC
 
LYØHQ655843881792332414,080,512
YTØHQ598854551832382413,300,000
OE1A546955371622372412,999,420Austrian Contest Club
OZ1HQ456044491522172411,530,512
CR5HQ459436881572272411,397,120
LXØHQ456044361562082311,262,160
YRØHQ612443671842202410,666,408
OH2HQ61591510154209249,581,385
LZ7HQ61442961163216249,320,747
W1AW/8(MANY)49934109161147247,310,072
 
A71A(@A71BX/EM)24462462143169247,033,104
JA1TRC101001109820:25725,088IARU Region 3
XE1KK161800726811:42474,600Grupo DXXE
HLØHQ(@D7ØLW)427133349261199,975
XE1LM(@XE2AU)1085494223,562Grupo DXXE
 
Headquarters LP
CallCW QsPh QsZonesHQ MultsOp TimeScoreClub
3V8HQ(KF5EYY)855852508719h101,094,767RR DX
NB2T27538405112,754,327PVRC
 
M/S HP
CallCW QsPh QsZonesHQ MultsOp TimeScoreClub
RT4F(@RK4FWX)23071781133186244,406,347
OH4A15631514142198243,751,900CCF
UA9UZZ14391188119154243,116,841
NN3W(@N3HBX)1930907129162242,902,725PVRC
HG8DX1642888134191242,601,950HADXC
LZ9W1681805114175242,273,852
UI9I(@RW9HZZ)1318870101135242,212,264
IR4T6511606100149242,140,155RR DX
RK9QWM11647091001281,856,604
NØNI1745600104116241,808,746IaDXCC
 
ZW5B847933108113241,802,918Araucaria DX
LR2F93392110610623.31,789,280LUCG
PT5T1011685107116241,706,396Araucaria DX
K4VV118918499287101,688,865PVRC
YU5R146274389147241,669,700YU CC
K8AZ1339570115140241,657,755NCC
LS1D1148609103101211,643,628LUCG
W5WMU138693310396241,558,683
W1UJ(@KB1H)19240104119241,523,982YCCC
K5MR(@KC5FU)1360621102119241,508,767NTCC
 
CE4CT635100193105241,477,476CE CONTEST GROUP
K2LE(@K2LE/1)1332356105122241,383,276YCCC
PR1T(@PY1NB)86670891114241,330,245Rio DX
K6NA13786729982241,271,344SCCC
K5KG1334457106116241,193,250FCG
PQ5B(@PP5CFS)6198649481241,184,925Araucaria DX
KH6LC93911037836241,139,316NCCC
N1LN1163787101107241,117,792PVRC
RK4WWQ87464890142241,070,912
W8MJ128736797105201,002,728MRRC
 
RM5A1164967716224982,737
W7VJ1459478934624962,297WWDXC
KA1ARB6501086959323.75956,168PVRC
K9SD1068398909424922,760
OH6MW10103108015023,5900,680
G3TXF1303408012224886,174
N7AT1120433877624874,821AOCC
AB4GG883729838724779,280TCG
K6LRG8613581018123.5724,178NCCC
N3UA1010119909719674,322PVRC
 
KØLUZ10130659614585,879FCG
K9YC(@KI6NUL)93017896221497,394NCCC
K7BTW563532775224496,779WWDXC
NX6T(@W6HCD)553468785821467,002SdgCC
K1ZZI10570797111.3466,050SECC
WX3B330645847810458,946PVRC
W7DG7152226956371,125WVDXC
AC8G0670526614260,190
K6MM515181024116251,251NCCC
W6XR47942647510248,949FRC
 
N2BJ18374761456245,284SMC
AA8LL36016769312215,306SWODXA
W3UR3481264882196,820PVRC
W6RFU57918553617180,271SCCC
KR7X(@K7ZSD)0669484113174,796WVDXC
LN4BBC(@LA4BBC)136312428818172,770
N4GG544042488:20157,860SECC
KØKX23218049669147,890MWA
LU1BJW562404958123,695LUCG
N4DW353055537:15122,580TCG
 
W3LJ316169536122122,322PVRC
W1MAT30175437314121,568YCCC
DD1MAT203114406911101,697BCC
W4RK36405433994,134
NØMA033036442490,400
K4IU301056427.585,750MWA
N6WIN2249141389.571,811SCCC
K6TA20703939460,996NCCC
VE3FU105132313560,258CCO
W4MJA3990351112:1057,270SECC
 
K9MUG17003166854,902ACG
KP2CW(K6VVA)306021233.550,468Contest Warriors Contest Club
N3GJ20403030950,400NCC
N6EE12839464049,622NCCC
NA2U21452372445,140AOCC
K7ZD1713722309.131,200AOCC
VE7TK1393353130,360BCDX
N2NS85030232.716,377NCCC
N4BCD012629052415,080ACG
A65BD(G4BWP+PACKET)1082613121210,872Emirates Amateur Radio Society
 
W6YX(N6DE)486210356,708NCCC
W6XK6208212:416,554NCCC
K6VVA3209147mins1,340NCCC
K8MFO48010240
K3WW1442633240171FRC
N2MM1393098112201FRC
 
M/S LP
CallCW QsPh QsZonesHQ MultsOp TimeScoreClub
LA4RT93107613224631,696
LY5W7964646913922.26606,944
VE2BWL704148829824563,400
YT2AAA7741587811624491,984Jablanik Bears CC
PR7AA7031614946384,940LABRE-PB
YUØW5371686487299,131YU CC
KP2B253290647417272,550STX CONTEST CLUB
XU7ACY66213673310256,100FRC
K8GT2017651502096,051MRRC
NØAH15016150381383,160Grand Mesa
 
K2DSL12218940401058,480Bergen ARA
W4PHS01902822517,500TCG
N4YT011729171017,434SECC
 
SO CW HP
CallCW QsPh QsZonesHQ MultsOp TimeScoreClub
5B/W2TAA(RV1AW)32610122165244,330,000
CR3E(CT1BOH)32040113138243,868,914
RD3A308600324243,292,488
EA8CMX(OH2BYS)23760116166233,149,562CCF
UW1M(UR5MW)24030121193242,765,084UCC
OHØX(OH2PM)26960129162232,735,211CCF
YT2T24710116163242,248,461
K1KI2225011714623.52,165,279YCCC
K1TO21350115133242,058,152FCG
KØDQ(@W4RX)2397011412023.51,986,426PVRC
 
K8PO2411010890241,859,022YCCC
RA9AE18150102126211,831,956Ural Contest Club
HG7T(HA7TM)18620122169241,798,380HADX
HA1XU20890107145241,720,908
W9RE23190115105241,631,514SMC
N4AF21660961181,628,540PVRC
AA3B22180100115241,626,905FRC
KØDXC(@K1LZ)19730101110241,597,481WWYC
PY2YU146000232231,543,728Araucaria DX
F5IN14750112159181,420,853
 
N4OGW21200109110241,354,734ACG
OQ5M(ON5ZO)17970103104211,349,433RR DX
OP5T(ON5UM)1570087117241,209,312
WØUA(@KØRF)192409770231,190,042
N4PN16380108122231,183,580SECC
RXØAW142509110623:591,142,994
WDØT(@KDØS)1783010080231,126,620
NH2T(N2NL)1325010472201,095,600FCG
K4RO1943010693241,084,351TCG
HA3LI1375089139241,070,004
 
DL6KVA1339095148241,069,929
KH6YR(K1YR)1364010461211,069,530AOCC
K1FWE1542077101191,006,412YCCC
K6AW(@N6RO)15690897522:48986,460NCCC
VA2WDQ15360849323966,420CG Que
RT3T(UA3TU)1314010316315941,108
W4NZ16760978523918,372TCG
ED8T(EA8AY)13930716224901,208
KZ5D13460988523:15779,946
SP2LNW110009314622752,372ATCC
 
K8GL10520206018732,536MRRC
K9NR11590747118594,645SMC
R3/K5WA(@RM3A)13700777014.5571,536
K1GU10520829717543,265TCG
N2GC75209611217534,560YCCC
R3/K9GY(@RM3A)16130673718528,424SMC
W3BP9280739912516,688NNCC
K2SX11510788919502,169SECC
UAØFAI82328978076451,932
W5KFT(N1XS)10970754720450,000CTDXCC
 
N4UU13030683722388,815FCG
VE3CR70106886387,002CCO
VA7ST8420755115.5385,812BCDX
K9MMS101507160382,389SMC
KØFX7182668805814368,184Grand Mesa
N4ZZ12100644813362,208TCG
AD4EB11103012694116331,320TCG
KR4F8180598515.5331,200ACG
WI9WI6710646412306,048MWA
EA3JW850027261057286,230
 
VA7KO66307348269,951
RA3FD553153117266,730
KU8E7040666515240,647SECC
N8UM827068014.0214,830TCG
N5ZK(W5ASP)5000527112189,789CTDXCC
NG7Z5480614211173,452WWDXC
W4BQF654063338.4165,696SECC
K4EU3730588310164,829PVRC
VE1DT40004466156,640MCC
K6LRN3810514413.5134,995MLDXCC
 
NQ7R4520474511133,400AOCC
K7FA4450543419122,408AOCC
FNØ4(VE3UTT)273059687122,301CCO
NI7R3660484012.5111,584AOCC
K4HAL426043568110,682ACG
KH7Y46103985.0105,700SPCC
K6RB341053386.5104,195NCCC
KØIO32005041101,920Newton ARA
KQ6ES40104933101,270SCCC
K5PI39504131~888,056CTDXCC
 
DL4ME273033974.584,110RR DX
K5FP412037201479,116CTDXCC
WX7G348047311576,440
K1RM40204412576,048YCCC
W2VJN26204430768,228WVDXC
W1FJ188042642.759,784YCCC
K2QMF19102862658,770OBONY
AE1T26403449555,942YCCC
WW9R421037321255,683SMC
W2OO225713314050,623TCG
 
DL8SCG273033276.3550,100RR DX
N4VV21602533649,068TCG
WØYK27802522547,047LomPrta CC
K3WA275032273.542,675SMC
WW4LL2100355640,768SECC
KG4CUY17403631733,366ACG
DH7KU(@DLØFU)3120217432,872
W7YS1370303231,434AOCC
NB4M15001820221,280TCG
K1SE200028228.521,100PVRC
 
N7CW8501323311,772AOCC
AJ4FM10631617197.2511,376PVRC
WF4W15801781.756,650SECC
KT7G47020135,445WWDXC
W3WC670201545,005AVRA
K4EDI62012153,348TCG
W7WHY4021.542WVDXC
 
SO CW LP
CallCW QsPh QsZonesHQ MultsOp TimeScoreClub
WA1FCN84306778193,000,875ACG
ZC4LI(STEVE)2085079126241,976,405ESBA
EF3A(EA3KU)209809814323:451,636,872
OK2ZI14170110177241,379,000
W1RM15020103113241,157,760YCCC
RA9AP1421069110241,137,903
S52OP1547097144241,109,323
LZ9R(LZ3YY)124309215623901,233
W2/E78WW9900828824522,240
VE3EK10053257817424504,835Ontario Contest Club
 
OK2BFN83506812924493,879
HA5LZ77407011222469,196
NA4K11290728322.5451,825TCG
HB9ARF88106612818h30430,486
VA1CHP83607382428,420MCC
K7WP8930755824384,237AOCC
WB4TDH6860858219.5366,398FCG
VE1RGB6960758318353,604MCC
WI2E9010768124352,465
N2WQ/VE379205864351,360CCO
 
W4OC10220635714.5340,560SECC
VY2SS7450617013338,635MCC
JA1BJI5710798416324,533
SP3BJK59705310520h293,406
EI6IZ5790488812:09267,240
K8AJS7880666819:45263,176
WK2G10120494117261,360FCG
VE9DX70724296146259,903
N3ZL8500615524224,800SECC
VE3KAO56806158215,152CCO
 
K1TN4770616514178,542
VE3XD366062658.7148,590CCO
ACØDS5470603417145,042Grand Mesa
K2PO/74130554115123,168WVDXC
NR7Q3890614120110,466AOCC
KN4QD3760556512.5103,440SECC
WB8JUI4420563210.5101,552MRRC
AA4FU36805166101,088PVRC
WN6K444042271795,634SCCC
DJ7IK292038876.0195,250RR DX
 
NO5W362042451894,656CTDXCC
DL1KSE/P323038531689,453RR DX
CE3DNP2741248472387,360
K1IB26904057486,427YCCC
N1IX46515593124885,745YCCC
SM7CIL3900313183,204
9A2DQ25303272682,472Croatian CC
NA2M3330534581,830OBONY
W6KY2617896626872,588SCCC
K3TN27705153570,408PVRC
 
LA3BO308027535:3070,400
KS5A24004733964,480AOCC
AA8IA312042431263,580MRRC
XE2AC26304829763,371
N8VV2900413757,564MRRC
VE9HF406029145.556,932MCC
W1NN2750780652,650
W4UCZ309029421247,215SECC
PR7AB2010263143,833GUARA DX GROUP
NØSXX22302529741,526Grand Mesa
 
AE4O234037375.041,440SECC
N4NM20463334540,528ACG
K6WSC2140363040,260AOCC
AB1J254035391439,664
WA4SM2000432733,880TCG
N3ZZ14803528430,366NCCC
KY4F218031294.528,200ACG
W1EQ24003224527,776YCCC
N1IW15902537427,590YCCC
KX7L1590332726,220WWDXC
 
AF6EV14003723424,960NCCC
N4HH13303826823,616SECC
K8IR200030256.522,990
K6CSL125038822.015,686NCCC
N2AA1100211614,985
W7JDE11403415914,896WVDXC
KD5J1110252314,544
HL5YI100332231812hr13,612
NE7D990241613,080WVDXC
WØRAA13240016165:4512,800Grand Mesa
 
VE1RSM/VY110001820612,464
KC7V12002811612,246AOCC
W3CP770252311,952WVDXC
K7VIT870172111,134WVDXC
W4KRN910161310,146Fauquier Amateur Radio Association
W2LHL126019159,205
KE7DX81026157.59,143AOCC
K1EP84018347,176YCCC
W4BK103015115,746TCG
NA4BW10001771:075,160SECC
 
KL7R50022344,180
W6FA3402041.33,312NCCC
CE1CR(CE1WBY)411551373:403,100
VE3XAT5401362,964CCO
W6ZL400111212,944
N7OU51013712,240WVDXC
ACØE360541.1hr828KCDXC
KA3DRR70515150NCCC
 
SO CW QRP
CallCW QsPh QsZonesHQ MultsOp TimeScoreClub
HA8BE93208114824599,980HADXC
OK3C(OK2ZC)73606813921452,502
SP9NSV5350598218225,459
W5GAI4720656415211,044CTDXCC
K8CN46504145~ 1798,298
K7HBN144028201023,520WWDXC
K5ND158015201814,910
N2EIK12602036913,674HVCDX
VA2SG100013229,450CG Que
VA3RKM56017104,050CCO
 
N8XX59011113.53,190MRRC
R3/K5DU370781,575CTDXCC
 
SO Mixed HP
CallCW QsPh QsZonesHQ MultsOp TimeScoreClub
4O3A(UT5UDX)19591605186133243,830,233
RC9O(UA9PC)156819661211413,256,398
RG3K(UA3QDX)20011086117163232,817,080
K3CR(LZ4AX)2133504128144242,544,087NCC
YTØZ(YU1ZZ)2041584129159242,520,864
DL1IAO(@DLØWW)174365312816623.52,459,604BCC
PS2T(PY2NY)11891041100105242,159,470Araucaria DX
KQ2M161687910011420.72,045,198FRC
RW4W175462110514823,51,949,871
DK9TN(@DQ4W)10611143105130241,838,405BCC
 
EW5A(EW2AA)1225501105182221,610,644
K3ZO1037906102135221,595,247PVRC
W4AN(K4BAI)169843510712923:151,531,168SECC
EA4KD63110287713716:101,147,682
K4AB70113219389241,003,912ACG
RAØFU11163391027922950,793
UV5U(UX1UA)8044148214417888,180Kiev Contest Group
R3/AL1G(@RL3BM)6441135786524812,669
K1JB5835101018616747,439YCCC
M3W(G4FAL)9131608713220744,819Hallam DX Group
 
N7ZG(@N7WA)923347866524683,728WWDXC
N7TT834584855023606,690WVDXC
K1HI518530768319566,402YCCC
IR4E(IK4ZHH)7013277810318566,168
N4EEB930499737518.5561,956FCG
UX3MZ387833804812500,096
E21EIC(@HSØAC)604371725817455,910SIAM DX GROUP
KØOU718249145017.5454,575KC Contest Club
M9X(G4MKP)7832611111424,000
W1GD4482717291415,813FRC
 
NØKE662305775517410,388Grand Mesa
K7AR68899755214.5371,221WVDXC
K6SRZ71451805616:41363,528NCCC
W4QN147776636115330,460FCG
AB3CX74671527212306,404HVCDX
NF4A42336063919.5304,766ACG
DJ1OJ377196599912264,966BCC
VE3OI62319355429264,034CCO
KO7X58288605517226,665Grand Mesa
VE3JM31726742364:20185,484CCO
 
W2IRT218269528212.75183,446FRC
N6AR3688062647.5177,912
IW1FNW1922096167164,480
HA5JI325196414914 h162,450HADXC
W6SX632454632158,886NCCC
W6TK26824648399152,076SCCC
VE6TL314248443812150,880ALBERTA CLIPPERS
K4XD34486447010123,690PVRC
LZ8E(LZ2BE)27939501094123,384
AK4I220185516519.1122,380SECC
 
AL9A228139494310:24122,084
FO8RZ360254517111,786
VE3CX2501023446100,000CCO
RA3AA(W3UA)271217356417:3793,258YCCC
K2RD207934139790,160NCCC
NK6A279104392912:2777,860SCCC
VA7RN251364037973,381
WWØAL7824137331263,940Grand Mesa
K7ZS2185332326.562,144WVDXC
PX2C(PY2MTV)11094394506:5460,144Araucaria DX
 
K7ABV170493737657,350NRDXA
VE7KS146283940852,298BCDX
S51D123217243151,040SKY CC
K4CX225100303746,297TCG
NG7M2654132237.545,540
W5WZ3432025154:5944,560Lou CC
F5CQ1313834655:2043,065Les Nouvelles DX
W5KI1411428354.631,185
WE6Z112762332~1029,370NCCC
N4LZ126372536823,973FCG
 
N6NF137632621323,876
W6KC974630233.621,465
K6TD845519223:0017,888NCCC
K6RJP12118501117,800NCCC
DL9JON101637155:5017,524RR DX
NI6W(W4EF)1041325112:4515,084SCCC
AD7XZ410427512,224WVDXC
KN7K543529208,840WVDXC
K3RMB9357222967,650
N6BY05515193.55,542NCCC
 
AA5VU962722195,043CTDXCC
WD8RYC03114123.02,158TCG
 
SO Mixed LP
CallCW QsPh QsZonesHQ MultsOp TimeScoreClub
VP5ØV(W5CW)1718547342721,280
LZ4UU8892686613224638,352
9A/VE3ZIK909208199024564,961SKY CC
NR3X(N4YDU)1018394838021564,306PVRC
VE2XAA7281738610611554,304CG Que
VE3KF742271777417509,625CCO
KØAD908234575618388,946MWA
N2WN60140698013:30276,693TCG
N2ZN59258517012208,362RDXA
N1YX260232558717202,208YCCC
 
N9CM545106626912201,609FCG
WØETT43480595115:39199,540Grand Mesa
AD1C32413750509151,000Grand Mesa
NV4B396142635515:31150,332ACG
KB3LIX3091436064128,960AVRA
YO5OAG254984575124,800P.C.E. ORADEA
W9ZRX304111594417120,098
E77R2571033997116,960RK"Gracanica" E71DNO
N1IBM1721644566114,774FRC
VE7WEB443584528113,886
 
OK1JOC14321040787103,486
K3FIV25081523595,613NCCC
OK1CLD83226436316,588,722
N8DE140843550979,985MRRC
PY2SEX192793034475,392Rio DX
HK1R2451602518666,605
VE3RZ204603641566,066CCO
EA8BQM1504242462461,072CIDXC
NF6P1819744281857,168NCCC
KK9N1638142431446,920
 
SV1BDO/312944317442,315
N9LYE7420031311138,808SMC
AA4LR1301022432729,008SECC
WA7LNW154223820627,724AOCC
VE3FRX(VE3FRXV)142882429626,076CCO
KD7MSC10845182014,706WVDXC
KE7YF759192558,800AOCC
W6NF47715102.54,300NCCC
K5XA302010122:393,476CTDXCC
W7YAQ381101123,150WVDXC
 
K6RM5121372,820NCCC
K4CQW63713652,074PVRC
E71DNO(E77R)195610816RK"GRACANICA" E71DNO
 
SO Mixed QRP
CallCW QsPh QsZonesHQ MultsOp TimeScoreClub
US2IZ48910555106241,822
DR2Q(DL8MBS)36887528315156,375
KT8K46237504520:07112,005MRRC
NDØC18212747451586,940MWA
W6AQ1721442281742,140SCCC
VE3MGY26702416630,360CCO
W4QO103133549,576SECC
VA3JFF/W1892214983,657CCO
 
SO SSB HP
CallCW QsPh QsZonesHQ MultsOp TimeScoreClub
HG8R(HA8JV)02303121159242,050,720
YL7A(YL2GM)0230498153241,927,680Latvian CC
UW5Q(UR3QCW)02127100163221,742,901UCC
ES5RW(@ES5TV)02157106156221,731,034Tartu Contest Team
5B4AIF(5B4AIE)015598415123hr161,654,635
VE3AP(LU7DW)0198298118221,638,576
YT8A(YU1EA)0212793129241,498,722
W7WA02149113781,425,433WWDXC
WB9Z023169792231,345,680SMC
NR5M0213210581241,313,904CTDXCC
 
RN7F(@RW6HX)0187088133231,294,618
ZX2B(PY2MNL)014469895221,283,450Araucaria DX
GW9T(MWØZZK)0179980100181,241,100
PY2LSM(@PY2DM)0123997105241,120,090Araucaria DX
DL2AA0128791139181,001,650BCC
F4BKV011178114519800,266
W4SVO01348949723751,394
LU4DX0910798114646,080LUCG
K4NV01579866518628,613
ZY2C(PY2ADR)0995675424531,297Araucaria DX
 
W6AAN01028706615497,216PVRC
UAØFM01011615324424,422
YRØR(YO3HKW)01118588513383,526
LW3DC6172713635615322,847LUCG
K5ER0773666521.5318,985Lou CC
LP2F(LU1FDU)01073313112318,494LUCG
KØRH0817635918311,954
LTØH(LU3HY)558247859548280,014LUCG
PY2DY03706175193,392Cntrra DXG
NØQO(@WØUR)04113534498,187Grand Mesa
 
N2MUN025540541466,646OBONY
WA3AFS01182255621,868HVCDX
VY2LI02061412218,356MCC
WØRIC069241910,449Grand Mesa
 
SO SSB LP
CallCW QsPh QsZonesHQ MultsOp TimeScoreClub
HA3DX0158195131241,067,850ARSC PAKS
RW1CW011029113722:18732,792
IR5X(IZ5MMB)012537511622:39661,433
N1UR011257810322616,486YCCC
HK6P0648658714417,696
IW1QN07827910720403,620RR DX
W3LL0503737916258,856PVRC
VE9ZX05335574232,587MCC
DB7TF0494529520.0205,506RR DX
UT7QL04775710222203,679UCC
 
DM4DX035854117179,208RR DX
DKØMM(DH8MW)04075196169,197
N2RJ0511445915.5160,577FRC
GM7VSB/P0437397719:01148,828
K4MDX06514242145,152
KA2KON030543691894,640YCCC
ZV2C(PY2CX)0403222788,935Cntrra DXG
DV1JM0297441682,380
F8VNZ0242209174,592
KS2G030337541062,153OBONY
 
VA7DXC0247482861,940
K4WES025533421260,075PVRC
KS4X0231394058,697TCG
OH8TV0200346612.653,400
SP5XOV0152305429,568
VE1ZA01751926526,145MCC
K2SI01463339726,064RDXA
F4ASK01257962090022,673
VE3AD1071072131418,980CCO
K1VU0101282916,587YCCC
 
PY2DU0183188754h15,875Cntrra DXG
KD8GOX01082327414,400MRRC
DH4PSG07962012,958RR DX
HI3K097152001.4410,115
KC6MMU07117104.54,509NCCC
VE3AJ04592043,161CCO
AA4FA036131822,170SECC
WØAVE049114122,025
VE7NS0351091 1/21,805BCDX
WØPAN0181472868AOCC
 
PU4MAI0220120Cntrra DXG
PU4HUD2720114Rio DX
 
SO SSB QRP
CallCW QsPh QsZonesHQ MultsOp TimeScoreClub
KP4KE0640464614210,680BCC
OK4AS0172275532,636