Submittal Forms
Current Contests
Recent Contests

CWops Mini-CWT Test   2014   1300Z Jul 9   Claimed Scores

Sort by   Show

Page link: http://www.3830scores.com/editionscores.php?arg=8BaLzBfiigd

Click on a call below to see the claimed score detail. Lines highlighted in yellow are pending correction.

 
Single Op HP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
N4AFx 120829,840PVRC
WØUA(@KØRF)x 104781.08,112
W4BQF  96791.07,584GaCG
N4ZZx 1037017,210TCG
N8BJQ  987016,860
K1RO  886515,720YCCC
AC4CA  806815,440CTDXCC
W5ASP  836315,229TDXS
WØUCE  805814,640PVRC
VE3KI  795614,424CCO
 
NS9I  736014,380BzDXCC
N3JT  71614,331
F6HKA  695613,864
W1WMU(W5WMU)  665413,564LACC
N4FP  685213,536FCG
WØVX  685113,468
SM6CUK  665213,432
KJ9C  58512,958SMC
K6RB  56500.52,800
K1SM  634312,709
 
F5IN  454530 mns2,025
SM5CCE  464011,840
GW4J(GWØETF)  40391,560
N6NC  35321.01,120SCCC
K1ESE  3030.5900YCCC
KC4D  29280.4812
OH2BN  30261780
WQ3E  2525625
WA6URY x24240.5576SCCC
JF2IWL  23231.0529
 
W6SX  1414.1196NCCC
NN6T  12121144CWOPS
 
Single Op LP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
NW2Kx 996816,732NCC
W4NZx 926716,164TCG
WJ9Bx 826115,002PVRC
NA8V  7362:494,526MRRC
K5FP  765914,484CTDXCC
K7SVx 775814,466PVRC
K1DWx 775614,312Lou CC
W7ZRC  735614,088
W3KB  715313,763FRC
W2LK  665313,498HVCDX
 
W4VQ  524112,132
SI5Y(SM5BKK)  484312,064
K3GHH  483911,872
NWØM  4343:291,849Kansas City Contest Club
KG5Ux 503511,750CTDXCC
VE3MGY  473611,692CCO
PA3DBS  424011,680
USØMF  44371h1,628
W2GN  423411,428RDXA
KA7T  413411,394
 
N3HEE  423211,344
WØEJ  413211,312
W9ILY  39330.61,287Metro DX
WN4AFP  413111,271SECC
K4GMH  353511,225PVRC
SM6FKF  363411,224Falkopings Radioclub
UR5MM  39301,170UCC
DJ1OJ  343211,088BCC
K4JAZ  362811,008
K4FT  3131961
 
NØTA  32280.5896Grand Mesa
N1EN  3426884YCCC
NØEF  30281840
SF3A(SM3CER)  30271810TOEC
K4RUM  30231690
PA7RA  262413:00624
KW7Q  2723:30621
W9CC  26231598
NØAC(@NØAC/Ø)  2523575IaDXCC
AA2ZW  242225MIN528NFR
 
SMØY(SMØOY)  22181396BSCC
W4TTM  20190.5380
WB9G  1816.6288
HB9ARF  16161256
KK4XX  1616.5256PVRC
N5RR  121212min144
SM6EWB  1090.390
CR7AJL(@CS5NRA)  88164
JA1GZV x8864
W6CT  3330 min9NCCC
 
 
Single Op QRP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
KU7Y  222130m462NCCC
WB5BKL  19181342CTDXCC