Submittal Forms
Current Contests
Recent Contests

RAC Canada Day Contest   2017   Jul 1   Claimed Scores

Sort by   Show

Page link: http://www.3830scores.com/editionscores.php?arg=3emyRztgysa4

Click on a call below to see the claimed score detail. Lines highlighted in yellow are pending correction.

 
M/M HP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VA3RAC(@VE3CX)103711214744241,002,274CCO
VA2RAC(@VA2EW)1282977534324978,624CG Que
VE7RAC(@VE7IO)648770343018484,224Orca DXCC
VE3MIS605660352618376,492CCO
 
M/S HP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE4RAC(VE4EAR)2171152374419645,732RadMan
KA6BIM309449383720405,000NCCC
VE3RZ611189403015327,880CCO
VE2BWL650636292417:37294,150YCCC
VE1RAC(@VE1LD)276716183224276,200
N3QE397201352610221,430PVRC
W1AJT(VE3UTT)1375729208.75109,564CCO
VE7FO433040012:3989,680Orca DXCC
K3WJV331036011.672,216FRC
NA6O356028010.751,800NCCC
 
WA3AAN1712119115.534,740FRC
VE1DT410600:391,356MCC
N4UEZ18533912PVRC
 
M/S LP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE9RAC(@VE9ML)5302153633327,612MCC
VE3PJ98961921655,200CCO
N3HEE20802604:4831,616PVRC
K6WSC10402304:3021,436AOCC
N1SOH5128131214,850YCCC
AB1J11401103:307,128YCCC
 
SOAB HP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
WQ5OO(N8OO)828701403520602,700Sparky c.c.
N4PN483794342415.5401,244GaCG
K7RL440445403411384,060WWDXC
K6SRZ440700292918:10339,764NCCC
K4BAI395262292012:42197,960SECC
VE4CDX(VE1RM)476210281911:30167,696RadMan
K6LA33518425227.5145,606
VE9CB32842217237:23144,720MCC
VE3BW225152302512137,390CCO
KØTT9145815228133,496MWA
 
CF7FC(VA7FC)051303616.0112,104Orca DXCC
VE7BC3025314251581,042Orca DXCC
VY2RAC(VY2LI)20832415127.575,546MCC
VA2WA3698123116:2072,012CG Que
K4AFE1555922188:5070,000DpDxCC
K8QKY44402601558,084MRRC
N9NA1388820135.551,876AOCC
K3PA802517162.542,570KCCC
K4WW16436209541,064KCG
N4QS1543415144.538,222KCG
 
W6SFK411915133.020,272NCCC
HP3SS11716141002:2118,432
VE3TW7837111217,526CCO
W6FA32231210314,520NCCC
WT2P851610711,356SMC
W9PA31131381.510,130SMC
AA4CF99012027,752SECC
VE3AD027025862,838CCO
L33M(LU3MAM)290176071,056LUCG
VO1RAC(VO1BQ)1661010106:57176ECCCC
 
 
SOAB LP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE7JH506296423320345,150Orca DXCC
N8II300177292910.6178,292PVRC
VE3BR341108273115159,500CCO
VE2JCW3691290024112,608NorDX club
VA3KAI2081282722108,388CCO
WN6K24214521191293,398SCCC
VE3OZO16442261863,008
W9QL581891124760,060SMC
VE3GFN28135256752,080CCO
CF3RKM19726221350,610CCO
 
VE3MV1404320139:3044,616CCO
NF8M1933519138.744,096MRRC
VE4EV(VE4DRK)01630311343,152RadMan
VE3CV747316185:5142,024CCO
NWØM1663419125:2036,022KCCC
WB9HFK16727151232,562SMC
CG3IAE(VE3IAE)15838171131,136CCO
VE3AYR110231912629,543CCO
W6TK18002304.7527,048SCCC
VE4VJR010201918,560
 
W3TB95101463:1814,000PVRC
N1DC93121152.59,024YCCC
W6NF7501702.758,330RadMan
VE3TU0590158,190CCO
W6GMT71129767,392MWA
AD8J/415972:454,650SECC
AA2ZW4401304,472NFR
CG4DPR(@VE4DPR)13322854,176
VE4CEM0430103,840
W7KAM03001163,168SMC
 
K3JT32010022,900PVRC
NG7Z665614hr2,562AOCC
KN4Y120020122,424SPORTSMAN'S PARADISE ARC
K6DGW380100~32,320NCCC
VE2PGI1711111,568
VE3VN300500:35680CCO
WØPAN0604.5280AOCC
K9ELF0404200SMC
 
SOAB QRP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VA3QV/VY20220962,196Ottawa Valley QRP Society
 
SOAB/CW HP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
CF3CCO(VE3KZ)774040016152,720CCO
N8UM510038012.0120,460TCG
VE7KW44703044712.565,792Orca DXCC
VE3KP424028011.556,000CCO
K6MR13003105.046,810NCCC
VA7ST3540250743,700Orca DXCC
K8BZ235025034,150
N4CW29002105:4733,726PVRC
N5SJ2700121032,692
K3WA1000280432,200SMC
 
VE2FK516014007:2431,892CG Que
VO1MP23402104 1/228,728ECCCC
K1GU27501704.027,540TCG
KØAD25001403.2519,628MWA
K4HQK590230517,020PVRC
NS9I203010600041416,960
VE3EY1920170216,592CCO
N4DU18301502.515,097SECC
KU8E23101204:2813,800SECC
K5GA146015013,170DFWCG
 
K1SE550170510,676PVRC
N7RD81017010,132AOCC
KE2VB102011025,610AOCC
NØKQ660902:283,744NCCC
 
SOAB/CW LP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
CF3FF(VA3FF)4520320~1373,920CCO
K3IE39402701058,644TCG
VA3ATT359027052,542CCO
WT9U31102706.546,818SMC
W9RE1000330439,270SMC
W5FMH(@KJ5Y)2850220436,916TDXS
N8BJQ210023034,592
WB8JUI2220240~7.530,816NQW Contest Club
VE3MGY20002503.528,600CCO
VE3EJ1500250224,800CCO
 
NN5O21202004:2824,240DpDxCC
N4DW1850220523,892TCG
W5TM14302205:5722,924
NØAC(@NØAC/Ø)173019018,962IaDXCC
K9NW79018016,200MRRC
K2NV/VE3160016006:3813,792NFR
VA3PM10601907.513,490
NJ4Q85017013,362PVRC
WQ6X(@NX6T)15101709.513,158SdgCC
K7JQ1650150611,970AOCC
 
NM5M1680140611,760DFWCG
K3UA1200150310,890NCC
VA3EC14901202.58,328CCO
VE3JAQ12601203.58,208CCO
W6UB10001308,080TCG
VE3RCN7301807,632CCO
K9CW8201207,416SMC
W7GF7101405.57,308
KØXQ5901402:057,224MWA
K7AZT10001206,528AOCC
 
W1END840120~46,360YCCC
KØTC4601406,048MWA
N9NM107010055,740CTDXCC
NJ8J8001303:035,720SECC
VE2IR9901004hrs5,020YCCC
KI6OY6301104,400NCCC
N4VV5501001.343,780TCG
K8MR26013013,562MRRC
VE1ANU6708023,520MCC
W2VM5801103.103,388
 
K3PP300901:101,692FRC
NE4EA410503:571,310SFCG
 
SOAB/CW QRP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
W1FJ17002405.526,064YCCC
KEØTT740200616,440
VA3PCJ/VE2140502730CCO
VE3MM64040271CCO
 
SOAB/Ph HP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VA7VF02240146014.543,800Orca DXCC
KB7AZ04101426,412AOCC
KF7U04401225,736AOCC
KB1IRB04041240
 
SOAB/Ph LP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VE7WJ0213027738,502
VA3TPS08602420,016CCO
VE3SST083023617,250CCO
VA3WU0112019514,896CCO
KF4EKA05202113,650PVRC
CG3KTB(VE3KTB)0690169,120CCO
VE3XKZ0550068,126CCO
K7XE05001387,462NCCC
VA3PC045014126,272CCO
W4BBT0430135,824PVRC
 
VE4DLA02401223,336
AE6YB020081,312NCCC
AI6JB05033150
 
SOSB/20 HP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
CF7RR(VA7RR)4061395111219:24163,438Orca DXCC
VE5ZX393421111216102,580
ND2T1661221110638,892NCCC
VE3CR1026110101122,520CCO
W7CAR02580121211,856WVDXC
W6RLL1660110510,956AOCC
W5/WP3C2050908,352
KM4SII(@KJ5Y)3187094.58,136
VE9AA2110802:386,944MCC
 
SOSB/20 LP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
WO9S139895811,480SMC
KK7A3030.25120
 
SOSB/40 HP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
K9WX1534377518,732SMC
N4MM4526799,824PVRC
W2RR(WA2AOG)18301006.08,580NFR
LU5DX160301246LUCG
 
SOSB/40 LP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
WA1FCN2281909,324ACG
VE3OSZ9809054,734CCO
CG3HEU(VE3HEU)1200704,452CCO
 
SOSB/40 QRP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
WBØIWG024061,344MWA
 
SOSB/80 HP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
N6RO673497413,216NCCC
 
SOSB/80 LP
CallCW QsPh QsCW MultsPh MultsOp TimeScoreClub
VA3KVI0106097,074