Submittal Forms
Current Contests
Recent Contests
Summaries of Current Contests
ARRL 10-Meter Contest   CWops Mini-CWT Test - 1300Z Dec 6   CWops Mini-CWT Test - 1900Z Dec 6   CWops Mini-CWT Test - 0300Z Dec 7  
NCCC RTTY Sprint - Dec 8   NCCC Sprint - Dec 8   Phone Fray - Dec 6  
Summaries of Recent Contests
ARRL 160-Meter Contest   ARRL Sweepstakes Contest, CW   ARRL Sweepstakes Contest, SSB   CQ Worldwide DX Contest, CW  
CQ Worldwide DX Contest, SSB   EPC Ukraine DX Contest   JIDX Contest, Phone   Kentucky QSO Party  
LZ DX Contest   Ten-Meter RTTY Contest   TOPS Activity Contest   Ukrainian DX Contest  
WAE DX Contest, RTTY  

 

SummariesScores     Score Breakdowns     Comments     Calls Used     Compare Scores

ARRL 10-Meter Contest   2017   Dec 9   Claimed Scores

Sort by   Show

Page link: http://www.3830scores.com/editionscores.php?arg=R6cgfLzticyyP

Click on a call below to see the claimed score detail. Lines highlighted in yellow are pending correction.

 
M/S HP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
WØRIC  373661683,424AOCC
W7RN  19446733,856MLDXCC
N7AT(@K8IA/N7RQ)  22147433,464AOCC
WA2JQK  1764818,131,392HVCDX
W6TCP  231431230,530NCCC
9H6A(@9H1XT)  1673522,680
WA2CP  144291213,398
KX1G  7214123,780
K3TD(@K4QPL)  26112.51,100PVRC
N7LR  2172532AOCC
 
 
M/S LP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
PJ2T  1553421,080
CE1CA(@CD1FRQ)  5373,738CE CONTEST GROUP
 
SO CW HP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
WJ9B  298491358,408PVRC
K1KI  32341752,972YCCC
K2SSS  2014435,376
CE3DNP  169471531,772CECG
K1TO  1794129,356FCG
HG7T(HA7TM)  192323:4324,576HADXC
AA7V  1363519,040AOCC
KH6ZM  137276.514,796
K2NV  1022904:4211,832NFR
LZ1RF  116253:4111,600
 
K2TTT  1391759,452FRC
VE3EJ  662626,864CCO
RT9S  951636,080
K4FJ  712145,964PVRC
W2EG  72174:304,896HVCDX
K1IB  55194,180YCCC
W6SZN  73144,088WWDXC
AC4G  452223,960
K5OT/2 x44203,520
N4OGW  421913,192ACG
 
VK2PN  99663,168VK CC
W2NO  501332,800FRC
NØBUI  39172.72,652MWA
KU8E  34184:302,448SECC
K4QS  34111.21,496PVRC
VE9AA  2713271,404MCC
UA9BA  43802:141,376Ural CG
VK4SN  2891:001,008VK CC
N3XL  134208PVRC
N4CU  643120ACG
 
NH6T/W4  5360
 
SO CW LP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
WA7NB  12633816,632AOCC
K7SV  10730912,840
N1IX  11627812,528YCCC
CX9AU  8833411,616
WE9V  712657,384SMC
WDØT  56214,620
K4ORD  5115103,060PVRC
K4FT  421532,688KCG
KD6WKY  64872,048MLDXCC
IC8FBU  45111,980
 
N9CO  361321,872SMC
N4KS  411071,640FCG
N4CF  31101:131,240PVRC
K5LH  231121,012HOTDXS
KØTC  406960MWA
VK4FJ  3474HRS952
AA2ZW  313744NFR
W6ZL x2282.5704
KØPV  2574700EDXS
KM6Z  2372:49644SCCC
 
KC7V  1982608AOCC
VA3EC  1771476CCO
NØAC  139468IaDXCC
W3TB  1861:02432PVRC
K2QO  1952380NFR
HP3SS  195<1380
W8ASA  146336Bellbrook Amateur Radio Club
NN2NN  1651320NFR
K3SV  126288FCG
N6GP  1836.5216SCCC
 
K4SXT  1346208FCG
WT9Q  105200SMC
KC4TEO  662144ACG
EA5VK  65120
WD9CIR  11288SMC
SV2DSJ  31236
N9GUN  61124SMC
AA5VU  73PT21CTDXCC
K2ZR/4  2201:0016NFR
 
SO CW QRP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
NU7Y  82164AOCC
 
SO CW Unlimited HP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
CX2BR  3508510:18119,000
N2MM  3644869,888FRC
ZM4T(ZL3IO)  268546:2256,808BCC
N3RD  268401142,800FRC
DL6KVA  174371025,752BCC
N1LN  139394.521,684PVRC
K9NW(@K9UWA)  1112816,872MRRC
KE4KY  1183516,520KCG
W4PK  117328:0614,976PVRC
LZ2PL  13626714,144
 
N2CU  93334:3012,276NFR
OF6MW(OH6MW)  1132310,396
K6SRZ  11523610,350REDXA
KE8M  74326.59,472
K3WJV  73257,300FRC
KØZR  81153.754,860PVRC
K7XC  6018124,320NCCC
VE1OP  611623,904MCC
N6WM  54102.52,160NCCC
W4VIC  26132.51,352PVRC
 
K1ESE  201441,128YCCC
K4LM  281051,120FCG
K4QD  22612528FCG
W6DPT(W5DPT)  852.5160TDXS
W5DPT  852.5160TDXS
N6DW  531.560PVRC
 
SO CW Unlimited LP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
K6WSC  86244:198,256AOCC
F/SQ6MS  792457,584WWYC
KØTI  662045,280MWA
NA9RB  43203,440SMC
N4UA  40172,720PVRC
K8AJS  32184:152,304MRRC
DJ1YFK  231411,288BCC
MI5I(GIØRQK)  4082:451,280
N4AF  169576PVRC
K3MAW  155300PVRC
 
W3FAx 147196PVRC
K3SEN  1121.088FCG
NY1AA(JJ5GMJ)  3224
 
SO CW Unlimited QRP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
LU7DIDx 9832812,544
 
SO Mixed HP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
KØTT  325791784,530MWA
N8OO  25068460,520
WØETT  251531045,580Grand Mesa
K1GQ  25043942,312YCCC
G4FKA  2334839,264Bristol Contest Group
PY6TS(@PY6HD)  1412507:0822,944Bahia Dx Group
N6ZFO  125291013,862NCCC
KE4S  84298,642PVRC
AG4W  623367,656ACG
N4FP  1031967,486FCG
 
ND4Y  40394,260KCG
NN3W  64153,690PVRC
WØZP  42217 ?3,486
VE6TL  47172:122,686
KD7H  6264:291,308WWDXC
K1YR  2274602AOCC
 
SO Mixed LP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
3G1D(XQ1FM)  166441323,496CECG
KØUK  131324:24hr16,704Grand Mesa
ND9G  1013413,260SMC
KØPC  91242.58,160MWA
PA9M  743258,000BCC
NWØM  48212:403,738KCCC
K7ABV  54151:153,180Big Sky Contesters
K6GHA  451272,016NCCC
WA2MCR  371241,464HVCDX
W6GMT  261331,222MWA
 
AC2RL  1791:59522RDXA
KG4USN  1662372PVRC
WA7BNM  1561.2312SCCC
K8MR  1163252FCG
WA7NWL  84:40120AOCC
KS4X  85120TCG
WØPAN  143596AOCC
WB6BET  9396MLDXCC
KB9DKR  9354
W8KNO  7354Portage County ARS
 
K7MY  622.044AOCC
NE6I  2212SCCC
 
SO Mixed Unlimited HP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
KY7M(@NA7TB) x341731081,030AOCC
N4RV  3363920 1/259,300PVRC
KØKX  239661256,496MWA
N7NM  232531342,930
K3PA  159571334,200KCCC
NG7M  19446631,096
K1SM  12723714,520
K2RD  104326:2013,968NCCC
N4YDU  108354:4613,090PVRC
WA4JUK  101311612,152PVRC
 
I2WIJ  863059,960ICC
W1AJT(VE3UTT)  70357.59,170CCO
K3AJ  82242.57,392PVRC
VK5GR  9021156,384VK CC
WX3B  52161:232,528PVRC
NA6O  5391,890NCCC
KØNMx 38123:131,800TDXS
AA4LR  361361,508SECC
W1RH  33931,134MLDXCC
 
SO Mixed Unlimited LP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
PY3OZ  3509514:21121,790Araucaria DX
VA3DF  76329,024CCO
GW9J(GWØGEI)  842797,722
AB9YC  652185,250SMC
W6OAT  77154:004,350NCCC
F5BSB  49272H493,888
K1NZ  50941,602Hampden County Radio Association
N8VV  241141,034MRRC
W4EE  207532FCG
K6LE  10315108MLDXCC
 
 
SO Mixed Unlimited QRP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
MM3AWD  291441,484
N1RR  37931,278YCCC
 
SO SSB HP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
WØSD(KEØHQZ)  141403311,200
W6LP(NC6R)  578912MLDXCC
HK3C  5472.5864
K6LRN  3022120MLDXCC
W4SLT  6672SFCG
 
SO SSB LP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
K4FCG(K1KNQ)  6210111,240FCG
PY2ZA  338528599 DX GROUP
JS6TQS  2876392
KV5J  9354Lou CC
N6ZE  71814ventura county amateur radio society
KX4FR  3212TCG
 
SO SSB QRP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
WBØIWG  87112
 
SO SSB Unlimited HP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
PY2LED(@PX2A)  912604:384,732Araucaria DX
TM3Z(F4DSK)  66231:303,036
AE7VA  124896AOCC
KF7U  8464AOCC
W4KW  7342TCG
 
SO SSB Unlimited LP
CallSO2RRemoteQSOsMultsOp TimeScoreClub
K7HKR  9590
KM4SII  112